How de droom in een werkelijkheid veranderen

De eerste stap is om te begrijpen dat je actie moet ondernemen om succes te behalen. Inertie is de meest voorkomende reden voor gebrek aan succes!

Wat is je droom? Uw doelen voor de toekomst? Wat wil je de komende week in je leven bereiken? maand? jaar? 5 jaar? Waarom zou je willen dat mensen je herinneren nadat je deze wereld hebt verlaten?

Denk groot – daag jezelf uit. Reik naar de sterren!

Wees duidelijk over waar je nu bent. Controleer uw sterke punten en gebieden voor ontwikkeling

Wat moet er worden gedaan om de kloof tussen uw droom en de realiteit te dichten?

Geef prioriteit aan Quick wins, overweeg die dingen die een maximale impact op lange termijn zullen hebben. Bouw een stevige basis, denk aan duurzaamheid!

Stel uitdagende maar realistische doelen. Ga voor het beste.

Communiceer uw visie en blijf dat doen. Zorg ervoor dat alle belanghebbenden dezelfde visie begrijpen en onderschrijven.

Wie moet je erbij betrekken? Hoe zorgt u ervoor dat ze zich aanmelden voor en zich blijven inzetten voor de visie?

Denk na over de taal die u gebruikt, klink positief, als anderen denken dat u zeker weet dat het kan worden bereikt, zullen zij ook zelfvertrouwen krijgen. Ontwikkel een Can do mentaliteit binnen uw medewerkers. Voor elk probleem is er een oplossing, moedig anderen aan om zichzelf te zien als probleemoplossers en niet als probleemgevers.

Creëer duidelijke communicatielijnen die op elk niveau en in alle richtingen werken.

Verdeel elke prioriteit in kleine haalbare stappen, betrek uw team erbij.

Wie moet wat doen en wanneer? Stel een tijdschema vast

Identificeer de rollen en verantwoordelijkheden voor alle medewerkers; ervoor te zorgen dat het personeel eigenaar wordt zonder een banenbenadering te creëren.

Zorg ervoor dat mensen goed zijn opgeleid en dat de training voortdurend wordt bijgewerkt.

Bouw vanaf het begin het monitoring- en reviewproces in, zodat u de prestaties kunt evalueren en bereid bent om indien nodig aan te passen. (Door een cultuur van ontwikkeling te creëren in plaats van de schuld te geven, komt er een enorm potentieel vrij.)

Vier succes! en vergeet niet om mensen te bedanken voor hun bijdrage, de eer te geven waar het toekomt en er royaal mee te zijn.

Ontwikkel professionele eerlijkheid binnen uw personeel, constructieve feedback kan van onschatbare waarde zijn.

Laat ten slotte je ego achter, want het zal je succes gewoon in de weg staan.