Duurzame energie
Naar het blog

Over duurzame energie 

 

Duurzame energie is geen nieuw concept. Hoewel het in bepaalde kringen een nogal modieus gespreksonderwerp lijkt, zijn er sinds het begin van de mens initiatieven voor hernieuwbare energie bij ons. Er is enige discussie over de geaccepteerde definitie van hernieuwbare energie, maar het kan losjes worden gedefinieerd als een vorm van energie die in wezen onuitputtelijk is. Bovendien wordt de hulpbron voortdurend aangevuld door verschillende natuurlijke processen die in de natuurlijke wereld kunnen worden geïdentificeerd.

Een belangrijk onderscheid dat moet worden gemaakt bij het bespreken van het concept van hernieuwbare energie is dat van duurzaamheid. Men zou kunnen stellen dat fossiele brandstoffen op lange termijn een hernieuwbare energiebron zijn. Hoewel de logica op zichzelf staat, is dit een mislukt idee. Het centrale verschil tussen fossiele brandstoffen en andere vormen van hernieuwbare energie is dat fossiele brandstoffen sneller worden uitgeput dan dat ze kunnen worden aangevuld. Om deze reden kunnen fossiele brandstoffen niet als echt hernieuwbaar worden beschouwd. Ze zijn simpelweg niet duurzaam, vanwege de versnelde consumptie.

Ontbossing: de planeet warmer

Ontbossing: de planeet warmer

Als ik denk aan ontbossing, denk ik aan de enorme slash and burn-operaties die in de jaren zeventig werden uitgevoerd, en ik denk meer na over hoe het de natuur dan onze atmosfeer heeft beïnvloed. De aarde heeft immense bossen, die een belangrijke rol spelen in de...

Een Duurzaam pad

Een Duurzaam pad

Duurzaamheid begint bij jezelf, vanaf de kleinste verandering die je in je eigen huis of kantoor kunt aanbrengen, kan dit verderop in de keten een enorm effect hebben. Door simpelweg de juiste producten te kopen, kunt u uzelf en uw gezin enorm veel geld besparen en...

Ontbossing: de planeet warmer

Innovatie De levensader van zakelijk succes

Ik heb ooit een t-shirt gezien met de tekst Innovation Or Extinction. Hoewel kostenbesparing en efficiëntie bijdragen aan het succes en de groei van elk bedrijf, is innovatie de belangrijkste factor die duurzaamheid en winstgevendheid stimuleert. Alleen die bedrijven...

Zon, water en wind

Enkele van de meer populaire hernieuwbare energiebronnen zijn zonneschijn, water en wind. Zonne-energie verwijst naar de energie die wordt verzameld uit zonlicht. Deze vorm van energie wordt opgevangen met een fotovoltaïsche array, beter bekend als een zonnepaneel. De zonnestraling wordt opgevangen door de fotovoltaïsche array en omgezet in gelijkstroom (DC) elektriciteit. Van daaruit moet de gelijkstroom-elektriciteit worden omgezet in wisselstroom (AC) voor gebruik in de meeste toepassingen. De omgezette elektriciteit wordt vervolgens opgeslagen in een batterij voor later gebruik.

Er zijn ook verschillende vormen van energie in water. Een van de meest algemeen erkende is die van hydro-elektrische energie, maar er zijn een aantal andere, waaronder getijdenenergie en thermische energieomzetting in de oceaan. Waterkrachtenergie maakt in het algemeen gebruik van een dam, waarbij de energie van de waterstroom wordt opgevangen en gebruikt om een ​​turbine aan te drijven. De turbine wekt dan een aanvullende vorm van elektriciteit op. Getijdenenergie probeert gebruik te maken van het natuurlijke energiepotentieel van getijdenactiviteit in de oceanen en zeeën. Simpel gezegd wordt het hoogwater opgevangen en door een turbine gevoerd om elektriciteit op te wekken. Omzetting van thermische energie in de oceaan probeert de variaties in watertemperatuur te benutten, van het warmere oppervlaktewater tot het koelere diepe water, wat resulteert in een cyclische warmtemotor.

Windenergie is een van de oudste geaccepteerde vormen van hernieuwbare energie. Het wordt al eeuwenlang gebruikt als krachtbron en gaat terug tot de oprichting van de zeilboot. Het aangeboren potentieel van windenergie werd een aantal jaren later gerealiseerd in de vorm van een windmolen. In dit geval wordt de kinetische energie van wind gebruikt om een ​​turbine aan te drijven die op zijn beurt elektriciteit opwekt. Windenergie heeft een enorm potentieel voor duurzame energieopwekking en momenteel lopen er wereldwijd een aantal grootschalige ontwikkelingsprojecten.

Een van de grootste uitdagingen waarmee de mensheid wordt geconfronteerd, is het ontdekken van een manier om onze afhankelijkheid van niet-duurzame hulpbronnen, zoals fossiele brandstoffen, te verminderen. De meeste, zo niet alle, moderne industriële samenlevingen vertrouwen veel te sterk op fossiele brandstoffen en in toenemende mate wordt dit een onmiskenbare realiteit. Er worden veroveringsoorlogen gevoerd om de resterende oliereserves in de wereld veilig te stellen. Als alleen de middelen van de machtige landen werden gekanaliseerd in het ontwikkelen van alternatieven voor duurzame energie, in plaats van het aandrijven van een oorlogsmachine die erop uit was de oliemarkten te domineren. Onze moderne manier van leven zal in de zeer nabije toekomst moeilijke tijden doormaken, als deze realiteit blijft worden genegeerd. Vraag jezelf af wat je kunt doen om een ​​verschil te maken. Het zal u misschien verbazen wat u kunt bereiken.